Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Példa cím
Lorem ipsum
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com

AGRO UNI

Online konferencia

Fókuszban a magyar agrár-felsőoktatás aktuális kérdései 

Sajtóanyag – AgroUni Online Konferencia

A hazai agrár-felsőoktatás aktuális kérdéseiről tanácskoztak a hazai egyetemek képviselői

A magyar agrár-felsőoktatás aktuális kérdéseinek témájában szervezett online konferenciát a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Digitális Jólét Program és a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány csütörtökön.

Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: a nemzeti önfenntartás képessége erősítésének egyik legfontosabb eleme az élelmiszer-biztonság folyamatossága.

Agrár-felsőoktatásunk újjászületésének mérföldköve az alapítványi fenntartású Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem létrejötte, mondta a március 25-én megrendezett AGRO UNI online konferenciát köszöntő Dr. Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

– Történelmünk során viszonylag sűrűn követték egymást olyan események, melyek egyenetlenné tették a mezőgazdaság fejlődését. Annak ellenére, hogy a 20. század első felében a mezőgazdaság gazdaságunk vezető ágazata volt, ez a rendszerváltás időszakára már közel sem volt elmondható – fejtette ki. Az államtitkár az agrárszektor versenyképessége növelésének lehetőségét mindenekelőtt a megfelelő szakember-utánpótlásban határozta meg.

– Azonnali modernizálásra volt szükség. Az agrárképzés elégtelen működésének egyik fontos oka volt a szétaprózott infrastruktúra, a párhuzamosságok, a hallgatói és munkaadói igényeknek való megfelelőség hiánya. Ennek érdekében egy átfedésektől mentes, hatékony intézményrendszer létrehozása mellett döntöttünk. Az újjászületés mérföldköve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem létrejötte. Ehhez csatlakozik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete is – fogalmazott.

Dr. Bódis József államtitkár elmondta, hogy a hazai felsőoktatás még a pandémia által sújtott helyzetben is képes volt a gyors alkalmazkodásra, amiért köszönetét fejezte ki minden egyes, ezt elősegítő szereplőnek. Magyarországnak olyan felsőoktatási rendszerre van szüksége, folytatta, amely a társadalmi versenyképesség, a fiatal generáció karriercéljai mellett hosszú távon szolgálja a fenntarthatóságot, sőt, a nemzeti önfenntartás képességének erősítését is. Ebben az önfenntartásban az egyik legfontosabb elem az élelmiszerbiztonság folyamatossága, amely nem csupán a mennyiséget, hanem a minőséget is szavatolja. Éppen ezért döntött úgy a kormány, hogy a hazai agrár-felsőoktatást – amely versenyképességben jelentősen lemaradt a toplistás európai egyetemek mögött, képzései nem álltak összhangban a piaci igényekkel – ehhez a nemzetbiztonsági igényhez igazítja. A változáshoz azonnali modernizálásra volt szükség. Nem várhatott tovább egy átfedésektől mentes, hatékony intézményrendszer létrehozása, amiben a hallgatók világszínvonalú, tudományosan megalapozott gyakorlati tudást kaphatnak, amellyel megbecsülést vívhatnak ki a maguk számára.

Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a konferencia témája rendkívül időszerű. Véleménye szerint az agrár-felsőoktatásban a fókuszáltságnak és az együttműködésnek együtt kell jelen lennie és csomósodási pontokat kell kialakítani, s ez a MATE. Rávilágított arra a tényre, hogy manapság már globálissá válik a tudásmegosztás lehetősége, a tudás mára már élményszerűen elérhető bárhol a világban. Az agráriumról digitalizáció nélkül ma már alig lehet beszélni, hangsúlyozta. A képzéstől a termelés napi ügymenetéig használni kell az adatokat, ha hatékony mezőgazdaságot akarunk.

Az agrár-felsőoktatás szerepe az elmúlt időszakban felértékelődött, még akkor is, ha ez nem tudatosult kellőképp a társadalomban, hangsúlyozta Prof. Dr. Tossenberger János, a Magyar Rektori Konferencia Agrártudományi Bizottságának elnöke. Napjaink robbanásszerű műszaki technikai fejlődésének fő mozgatórugója az informatika, ezen belül az agrárinformatika és a digitalizáció. Az ágazatok között e téren lépéselőnyben van a növénytermesztés, ahol a precíziós gazdálkodás egyre szélesebb körben terjed el. A gazdálkodást támogató ismeretek nélkül ma már nem lehet hatékony, versenyképes az élelmiszer-alapanyagok előállítása. A konferencia elsődleges közönségéhez, a doktoranduszokhoz szólva leszögezte, hogy az innováció alapja továbbra is a kreativitás, de az agrárinnovációnak tudományos alapokra kell épülnie. A kreativitás csak akkor válik innovációvá, ha az meg is valósul, azaz az elképzelést, a koncepciót a napi gyakorlatban sikeresen alkalmazzák, tehát a kreativitás innovatív produktummá válik.

Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnöke köszöntőjében kifejtette, hogy az ágazatban együtt gondolkodásra van szükség. Az agrárképzés fogja meghatározni, hogy milyen lesz a jövő agráriuma. Az agrárium soha nem látott változásokon megy keresztül. A NAK komoly lehetőséget lát a MATE megalakulásában, melynek komoly lehetősége van arra, hogy a régió egyik legnagyobb és legkiválóbb agrár-képző helye legyen és képzései alkalmasak arra, hogy a fiatalok számára „trendivé tegyék” az ágazatot.

Székely Rita, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szakmai csoportvezetője elmondta, hogy fontos az, hogy a szakképzésben és a felsőoktatásban hatékony és innovatív tudásátadás történjen. Az átalakítások is ezt a célt szolgálják.

Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöke a Szövetség tudományszervezési és érdekképviseleti munkájáról, céljairól beszélt.

Szabó Péter, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány kuratóriumi elnöke, egyben a konferencia főszervezője elmondta, hogy a konferencia célja, hogy az agrár-felsőoktatás szereplői megvitassák az agrár-felsőoktatás globális trendjeit, az átalakuló hazai agrár-felsőoktatási intézménystruktúrát, egyeztessenek a nemzetközi és hazai együttműködési lehetőségekről, piaci kihívásokról, de megvitassák a hazai mezőgazdaság K+F+I tevékenységének fejlesztési irányait és a képzési struktúra és tartalom fejlesztésének lehetőségeit is.

A fórumon tartott előadásában Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora hangsúlyozta, hogy az agrárium csúcstechnológiai ágazattá vált, aminek a változásai rendkívül gyors alkalmazkodást igényelnek és ehhez a felsőoktatásnak is igazodnia kell.

A MATE rektora előadásában emlékeztetett arra, hogy az elmúlt harminc évben szakadatlan átalakítások zajlottak a magyar agrár-felsőoktatásban. Sajnos mégsem az történt, aminek kellett volna. Az integrációk, változtatások nem állták ki az idő próbáját. A MATE létrehozása során a hibákból tanulni próbálva időtálló, a nemzetközi trendekhez, a társadalom és a piac elvárásaihoz igazodó univerzitás kialakítására törekednek.

Az egyik legjelentősebb probléma a magyar agrár-felsőoktatás szétaprózott, szétforgácsolt rendszere volt, miközben Európára a koncentráció jellemző. A MATE megszünteti a párhuzamosságokat, az elmúlt hónapban olyan intézeti struktúrát hozott létre, amelyben a hasonló szakterületeken dolgozók egységes irányítás alatt folytatják a munkájukat.

A következő feladat az oktatásban szükséges átalakítások végrehajtása. A bolognai rendszer kialakítását követően a magyar agrár-felsőoktatás nem hajtotta végre azokat a változtatásokat, amelyek az ágazat igényeiből is következtek volna. A világ élelmiszergazdaságában az elmúlt két évtizedben nagyobb változások zajlottak le, mint az azt megelőző száz évben, pedig a XX. század a mezőgazdaság fejlődésének az egyik legintenzívebb időszaka volt. Mára az agrárium csúcstechnológiai ágazattá vált. A korábban öt-hat év alatt elévülő tudás ma egyik napról a másikra elavulttá válhat. Ez nagyon gyors alkalmazkodást igényel, amihez a felsőoktatás piacán is igazodni kell. A vállalati partnerek is igénylik, hogy a képzésben nagyobb szerepet kapjanak a műszaki, gazdasági és gyakorlati ismeretek.

A MATE-nak a nemzetközi piacvezető agráregyetemekkel kell felvenni a versenyt egy olyan tágabb szakmai profillal, ami az élettudományi jelzőben is megtestesül. Az Egyetem kompetenciája, feladatköre a mikrobáktól – a talajszinttől – az emberig terjed.

Az agrár-felsőoktatás fejlesztése azért is kulcsfontosságú, mert az agrárium hozzájárulása a GDP-hez lényegesen meghaladja a korábban említett arányt, legalább 10,5 százalékra tehető. Ha pedig hozzáadjuk az általa támogatott szektorokat is a vendéglátásig, turizmusig bezáróan, ez az arány akár a 20 százalékot is elérheti.

A rugalmasabb működést ígérő alapítványi modell segíti az Egyetem átalakítását. Különösen fontos ez most, amikor az agrárszektor társadalmi megítélésén is javítani kell. Az agrárium még mindig a régi képét közvetíti a nagyvilág számára a „digitális arca” helyett, ami teljesen más megvilágításba helyezné a közvélemény előtt az ágazatot.

Bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt évhez képest 36 százalékkal nőtt a MATE-re jelentkezők száma. Ez akár az agrár-felsőoktatás legjelentősebb átalakításának a visszaigazolása is lehet, jelezte az Egyetem rektora.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba befejezésül arról szólt, hogy a következő uniós költségvetési ciklus történelmi mértékű agrár- és vidékfejlesztési forrásai hatékony felhasználásában is jelentős szerep hárul az Egyetemre a humán erőforrás képzésében és az eredményes kutatásban.

A konferencia további előadásai a tehetséggondozásról (Mezőszentgyörgyi Dávid, Akadémiai Ügyekért Felelős Rektori Megbízott, Budapesti Corvinus Egyetem), az oktatói és tudományos karrierről (Németh Tamás, elnök, MAB Agrártudományi Bizottság), az adatvezérelt gazdálkodásról (Varga Péter Miklós, Nemzeti Adatvagyon Ügynökség), a vidékfejlesztési intézményrendszerről (Székely Rita, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat) szóltak. Prof. Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora a modellváltás tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Dr. Lukács Gábor, a MATE egyetemi docense az agrárhallgatók és mezőgazdasági szakemberek körében végzett kompetenciaigény felméréséről tartott előadást. A programot kerekasztalbeszélgetés zárta, amin az agrár-felsőoktatási intézmények vezetői beszélgettek „az együttműködési lehetőségektől itthon és nemzetközi színtéren”, illetve a „képzési struktúra és tartalom fejlesztésének lehetőségek a munkaerőpiaci elvárások tükrében” témákban. A kerekasztal beszélgetést Zoletnik Balázs, a Boston Consulting Group szenior projektvezetője, felsőoktatási szakértője vezette. A kerekasztal beszélgetésben részt vett Szabó István, oktatási és nemzetközi rektorhelyettes a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részéről, Kovács Zoltán, általános rektorhelyettes a Nyíregyházi Egyetemről, Mikó Edit, a Szegedi Tudományegyetem dékánja, Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja, Palkovics András, a Neumann János Egyetem dékánja és Szemethy László, a Pécsi Tudományegyetem rektori követe.

A konferencián sor került az "Agrár-pálya-orientáció", illetve a „Kutatás-fejlesztés – innováció az agrárium szolgálatában” című könyv II. kötetének bemutatójára is, majd a rendezvény fórummal ért véget.

A konferencia műsorvezetője az Új Mezőgazdasági Magazin szerkesztő – producere, Aszódi János volt.

A konferencia visszanézhető a https://tudomanyesinnovacio.com/agrouni oldalon.

A delmagyar.hu, illetve az uni-mate.hu összefoglalója alapján készítette Szabó Péter. (https://uni-mate.hu/hu/agro-uni-online-konferencia-az-agrar-felsooktatasrol, https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-mezogazdasag-egy-biztos-eletpalya-7372657/) 

Időpont: 2021. március 25. 11:00-15:30
Helyszín: online
Belépés a konferenciára: 
11:00-14:30-ig: Kérem kattintson ide. 
14:30-15:30-ig (könyvbemutatók + fórum): Kérem kattintson ide. 
Részvétel és regisztráció: ingyenes, de regisztrációhoz kötött --> https://tudomanyesinnovacio.com/agrouni (görgess leljebb))
A konferencia facebook eseményehttps://www.facebook.com/events/467638034433828

A rendezvény célja: A hazai agrár-felsőoktatás helyzetének, jövőbeni lehetőségeinek áttekintése, az agrárképzés korszerűsítése és hatékonyabbá tétele. 

Szervezők:
​• Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány
• Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztály
• Digitális Jólét Program

Támogatók, partnerek:
• Agrárminisztérium
• Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Nemzeti Tehetség Program
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A konferencia témája:

​A konferencia során szó esik az agrár-felsőoktatás globális trendjeiről, az átalakuló hazai agrár-felsőoktatási intézménystruktúráról, nemzetközi és hazai együttműködési lehetőségekről, piaci kihívásokról, a hazai mezőgazdaság K+F+I tevékenységének fejlesztési irányairól is. Kiemelt szerepet kap a képzési struktúra és tartalom fejlesztésének lehetőségei is. Mint ismert, az agrárdigitalizáció a következő évtized legnagyobb lehetőségét jelentheti az ágazatnak, amely a mezőgazdasági termelés hatékonyságát, jövedelmezőségét és versenyképességét is emelni, de a környezetterhelést és a termelési kockázatokat pedig csökkentheti. Kulcskérdés, hogy hogyan és mennyire tudjuk vonzóvá tenni a mezőgazdasági és az élelmiszeripari pályát, hogy milyen karrierlehetőségek várnak egy frissen végzett agrármérnökre, illetve, hogy mik az agrárium munkaerőpiaci elvárásai. 

Programtervezet (folyamatosan frissül): 

11:00 Köszöntők (műsorvezető: Aszódi János, szerkesztő – producer, Új Mezőgazdasági Magazin, ATV) 

• Bódis József, felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
​• Gál András Levente, szakmai vezető, Digitális Jólét Program
• Tossenberger János, elnök, Magyar Rektori Konferencia Agrártudományi Bizottság
• Zászlós Tibor, Mezőgazdaságért felelős országos alelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
• Székely Rita, szakmai csoportvezető, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
• Molnár Dániel, elnök, Doktoranduszok Országos Szövetsége
• Szabó Péter, kuratóriumi elnök, Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány, a konferencia főszervezője


11:30 Szakmai előadások 
11:30 Mezőszentgyörgyi Dávid, Akadémiai Ügyekért Felelős Rektori Megbízott, Budapesti Corvinus Egyetem: Képzési struktúra és
tehetséggondozás
11:50 Varga Péter Miklós, Nemzeti Adatvagyon Ügynökség: Mezőgazdaság 4.0 az adat vezérelt gazdálkodás
12:10 Sótonyi Péter, rektor, Állatorvostudományi Egyetem: A modellváltás tapasztalatai
​12:25 Németh Tamás, elnök, MAB Agrártudományi Bizottság: "Oktatói és tudományos karrier" - tervezhető?
12:40 Gyuricza Csaba, rektor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem: Bevezető gondolatok az agrár felsőoktatásról
13:00 Lukács Gábor, egyetemi docens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem: Kompetenciaigény felmérése agrárhallgatók és mezőgazdasági szakemberek körében
13:15 Székely Rita, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat: A vidékfejlesztés intézményrendszere Magyarországon

13:30 Kerekasztal-beszélgetés az agrár-felsőoktatási intézmények vezetőivel
vezeti: Zoletnik Balázs, Boston Consulting Group, szenior projektvezetője, felsőoktatási szakértője.
Témák: Együttműködési lehetőségek itthon és nemzetközi színtéren, Képzési struktúra és tartalom fejlesztésének lehetőségek a munkaerőpiaci elvárások tükrében

• Szabó István, Oktatási és nemzetközi rektorhelyettes, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
• Kovács Zoltán, általános rektorhelyettes, Nyíregyházi Egyetem
• Mikó Edit, dékán, Szegedi Tudományegyetem
• Stündl László egyetemi docens, dékán, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
• Palkovics András dékán, egyetemi docens, Neumann János Egyetem
• Sótonyi Péter, rektor, Állatorvostudományi Egyetem 
• Szemethy László, egyetemi tanár, rektori követ, Pécsi Tudományegyetem

Online platformhoz belépés itt vagy link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:1d6753968a5c49a5829bbdb8655141e6@thread.tacv2/1616394654684?context=%7B%22Tid%22:%224ae1b9d9-0d1b-4d0b-a03a-d412d708a99e%22,%22Oid%22:%2282970184-5980-410b-b1d5-46b39d016d08%22%7D


14:30 Az "Agrár-pálya-orientáció" című könyv bemutatója 
• Lukács Gábor, egyetemi docens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
14:45 A „Kutatás-fejlesztés – innováció az agrárium szolgálatában” című könyv II. kötetének bemutatója 
• Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöke
• Faludi Gergely, a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztályának elnöke
• Szabó Péter, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány kuratóriumi elnöke
15:00 Fórum

Egyéb tudnivalók: a konferencia témájához kapcsolódóan ISBN-számmal ellátott konferenciakötet (absztraktkötet) készül. 

A konferencia videóanyaga 

Médiapartnerek

Képgaléria 

Sajtóanyag 

Támogatók, partnerek 


Regisztráció