Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Példa cím
Lorem ipsum
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com

2022. május 24-én a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campus és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztályának közös szervezésében az online térben került megrendezésre a „Bionline” ökológiai gazdálkodási szakmai-tudományos workshop. 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) Agrártudományi Osztálya, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány (MTIMA) április 22-én, pénteken, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon Campusán első alkalommal rendezte meg Magyarország fiatal agrárszakembereinek, agrárkutatóinak találkozóját. Szabó Péter, a MATE oktatója, a szervező alapítvány elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a rendezvényt doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal kutatók, szakkollégisták és mesterszakos hallgatók számára szervezték meg. Az esemény célja kettős volt: egyrészt publikációs lehetőséget biztosítani fiatal agrárkutatók részére, másrészről pedig szakmai-tudományos információszerzés, szakmai kapcsolatok építése a fiatal agrárkutatók és agrárszakemberek között.

Március 6-13. között a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány delegációja Azerbajdzsánba kapott meghívást az Azerbaijan Young Scientists, Post-Graduates and Masters Union (AYSPMU) szervezet meghívására. Március 10-11-én az „Azerbaijan Young Scientists, Post-Graduates and Masters Union (AYSPMU)” szervezet meghívására előadást tartott Szabó Péter, Alapítványunk kuratóriumi elnöke az azerbajdzsáni Műszaki Egyetemen, illetve az Azerbajdzsáni Nyelvtudományi Egyetem-en (AUL) 300 mester szakos hallgató, PhD hallgató, fiatal kutató részére a következő témában: „Digital Transformation of Higher Education In Hungary: Open Science - Findings to Date and What’s Next”.

A Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány ​pályázatot hirdet titkárságvezetői állás betöltésére. 

Dr. Bakonyi Károly születésének 100. évfordulója és Károly-nap alkalmából, november 4-én a MATE Georgikon Campusán került megrendezésre a Bakonyi 100 Emlékkongresszus. Az Emlékkongresszus fő célja volt Bakonyi Károly életművének és emlékének ápolása. A rendezvény fővédnöki feladatait Dr. Nagy István Agrárminiszter vállalta el. Az Emlékkongresszuson felszólaltak többek között V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, az Emlékkongresszus védnöke, Rózsa László, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus campus-főigazgatója, és Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szőlészeti-Borászati Intézet intézetigazgatója, az Emlékkongresszus védnöke is. 

2021. október 20-án a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti-Borászati Intézet, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztály szervezésében több mint 250 résztvevővel, az online térben került megrendezésre a Digitalizáció a szőlészeti-borászati ágazatban online konferencia.

A folyóirat aktuális füzetében "A jólét és a jóllét ára" témakörben jelentek meg tudományos közlemények Prof. Dr. Csépe Valéria, a folyóirat szerkesztőbizottságának tagja vendégszerkesztésével.

27. alkalommal kerül megrendezésre 2021. május 20-án az Ifjúsági Tudományos Fórum, melynek szervezői a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány, a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és az Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottság. ​Rendezvényünk a hazai agrár-felsőoktatás teljes intézményhálózatában tudományos tevékenységet folytató fiatal oktató, kutató és PhD hallgató rétegeinek tudományos fóruma. Célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, a publikációs és előadói gyakorlat megszerzése.

A Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány, a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya és a Digitális Jólét Program szervezésében 2021. március 25. 11:00-tól a digitális térben került megrendezésre az AGRO UNI -  Fókuszban a magyar agrár-felsőoktatás aktuális kérdései online konferencia. Szabó Péter, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány kuratóriumi elnöke, egyben a konferencia főszervezője elmondta, hogy a konferencia célja, hogy az agrár-felsőoktatás szereplői megvitassák az agrár-felsőoktatás globális trendjeit, az átalakuló hazai agrár-felsőoktatási intézménystruktúrát, egyeztessenek a nemzetközi és hazai együttműködési lehetőségekről, piaci kihívásokról, de megvitassák a hazai mezőgazdaság K+F+I tevékenységének fejlesztési irányait és a képzési struktúra és tartalom fejlesztésének lehetőségeit is.

2021. január 12-én kedden került megrendezésre a digitális térben a Szőlő Szaporítóanyag-előállítási Tudományos Konferencia, melyet a Szent István Egyetem, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége közösen szervezett. Szabó Péter, a konferencia főszervezője elmondta, hogy százötven regisztráció érkezett be a konferenciára, mely az előzetes várakozásokat is felülmúlta. A főszervező szerint a rendezvény célja volt, hogy a szőlőszaporító alapanyag és a gyökeres szaporítóanyag termesztők, forgalmazók, kutatók és fejlesztők fóruma legyen. Céljuk az ágazat korszerűsítése, a kiemelten magas biológiai értékű tesztelten vírusmentes szőlő szaporítóanyag előállítás fejlesztése. A konferencia résztvevői tekintetében a termelői, kutatói-fejlesztői oldal azonos mértékben képviseltette magát, de a szakhatóság szakemberei, a forgalmazók és a szőlészeti-borászati üzemek képviselői is jelen voltak.


A Magyar Tudomány Innováció-menedzsment Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Szabó Péter, és a Doktoranduszok Országos Szövetsége újraválasztott elnöke, Molnár Dániel a DOSZ éves tisztújító Küldöttgyűlésén együttműködési megállapodást írtak alá. Az együttműködés kiemelt célja hazai, határontúli és nemzetközi tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs együttműködések építése. Az eseményen újraválasztásra került a regnáló DOSZ Elnök, Molnár Dániel. 


A Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya és a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány „Kutatás-fejlesztés - innováció az agrárium szolgálatában” címmel tervez ismét tudományt népszerűsítő kötetet kiadni. Várjuk minden új, önálló elméleti vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat vagy cikkeket. Célunk, hogy átfogó képet adjunk a Magyarországon folyó agrárkutatásokról, megismertessük a legújabb technológiákat, fejlesztéseket mind az ágazatban dolgozók, kutatók, mind pedig a laikusok számára; egyfajta betekintést engedjünk a jövő agráriumába. 


A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. A pályázat keretében a kooperatív ösztöndíjas hallgató legalább havi nettó 200 000 Ft-os és legfeljebb havi nettó 400 000 Ft-os támogatásban részesül. A pályázatokat a kilenctagú Kooperatív Doktori Kollégium bírálja el, amelyben egyaránt jelen lesznek a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői, ezzel biztosítva mindkét oldal szempontjainak érvényesülését, és ezen keresztül a legjobbak kiválasztását.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. november 15-19. között tartotta a 25 éves jubileumi rendezvénysorozatát Budapesten. A Jubileum nyitóeseménye a Symbol Rendezvényközpontban megrendezett Gálarendezvény volt. Szabó Péter, a DOSZ elnöke bejelentette továbbá, hogy Scientia et Securitas, azaz Tudomány és Biztonság néven a Belügyi Tudományos Tanáccsal és az Akadémiai Kiadóval együtt és a tehetséggondozás jegyében – a jövő évben egy doktoranduszoknak, doktorjelölteknek, fiatal oktatóknak és kutatóknak szóló folyóiratot indítanak.