Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Példa cím
Lorem ipsum
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com

XXVII. Ifjúsági Tudományos Fórum 

A rendezvény célja, publikációs lehetőségek
​Rendezvényünk a hazai agrár-felsőoktatás teljes intézményhálózatában tudományos tevékenységet folytató fiatal oktató, kutató és PhD hallgató rétegeinek tudományos fóruma. Célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, a publikációs és előadói gyakorlat megszerzése. Lehetőséget biztosítunk továbbá felvételi előtt álló BSc és MSc szakos hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására is.
A kialakult járványügyi helyzet következtében idén az előadások megtartására online formában lesz lehetőségünk. 
A szekciókban folyó munka témavezető elnök segítségével nemcsak a tudományos, hanem az előadói és prezentációs képességek terén is segítséget nyújt. Az előadások hat oldalas, a tudományos cikkek szakmai és formai követelményei alapján megszerkesztett anyagai önálló ISBN számmal rendelkező CD-ROM kiadvány formájában jelennek meg. A részvétel a konferencián idén díjmentes. A jelentkezés a hat oldalas, megadott formátumú anyagok beküldésével lehetséges. Ennek határideje 2021. május 7. 
A dolgozatokat kérjük e-mail-ben (itfkeszthely@gmail.com), csatolt fájlként eljuttatni. A kapcsolódó információk, valamint a formai követelmények, illetve egy sablon dolgozat a felhíváshoz mellékelten megtalálhatók.

Szekciók

1. Állattenyésztés
2. Állattan - Állatélettan - Takarmányozástan
3. Növénytermesztés - Kertészet
4. Talajtan - Agrokémia - Növényvédelem
5. Közgazdaságtan - Vállalati gazdaságtan
6. Idegenforgalom - Turizmus - Vendéglátás
7. Informatika - Műszaki ismeretek

  • A tényleges szekcióbeosztás a résztvevők számától és az előadások témájától függően kerül kialakításra. 
  • Megfelelő számú jelentkező esetén a fentieken kívül más témakörű szekció is indulhat!
  • Kérnénk a kísérőlevélben a javasolt szekciót megnevezni!