Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com
Példa cím
Lorem ipsum
Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány 
tudomanyesinnovacio.com

Szőlő Szaporítóanyag-előállítási Tudományos Konferencia  

Sajtóanyag 

Online tanácskozás a magyar szőlő szaporítóanyag-előállítás jövőjével kapcsolatban

2021. január 12-én kedden került megrendezésre a digitális térben a Szőlő Szaporítóanyag-előállítási Tudományos Konferencia, melyet a Szent István Egyetem, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége közösen szervezett.

Szabó Péter, a konferencia főszervezője elmondta, hogy százötven regisztráció érkezett be a konferenciára, mely az előzetes várakozásokat is felülmúlta. A főszervező szerint a rendezvény célja volt, hogy a szőlőszaporító alapanyag és a gyökeres szaporítóanyag termesztők, forgalmazók, kutatók és fejlesztők fóruma legyen. Céljuk az ágazat korszerűsítése, a kiemelten magas biológiai értékű tesztelten vírusmentes szőlő szaporítóanyag előállítás fejlesztése. A konferencia résztvevői tekintetében a termelői, kutatói-fejlesztői oldal azonos mértékben képviseltette magát, de a szakhatóság szakemberei, a forgalmazók és a szőlészeti-borászati üzemek képviselői is jelen voltak.

Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára előadásában elmondta, hogy a 2016-ban a HNT által elfogadott ágazati stratégia alapvető célkitűzése a szőlőtermesztés biológiai alapjainak fejlesztése és megőrzése és a szaporítóanyag-előállítás növényegészségügyi ellenőrzés erősítése. Így szakmaközi hozzájárulás befizetését írják elő a telepített szaporítóanyag mennyisége alapján. A fizetési kötelezettség azon termelők részére áll fennt, akik új telepítési, újratelepítési vagy átváltott szőlőtelepítési engedélyek alapján telepítenek szőlőt. A HNT a hozzájárulásokból létrehozza a Borszőlő Szaporítóanyagtermelési Alapot, melynek célja lesz a magyar borászati termékek piaci helyzetének és forgalmazásának javítása és a borszőlőfajták nemesítésének ösztönzése. Megalakul a Szakmaközi Borszőlőszaporítóanyag Bizottság (SZBSZB), mely három éves Borszőlő Szaporítóanyag Előállítását Ösztönző Fejlesztési Tervet készít és a HNT kutatási szerződést köt a javasolt ágazati szereplőkkel.

Molnár Ákos, a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége elnöke előadásában rávilágított arra, hogy az éghajlatváltozás közvetlen és közvetett következményei kihívások elé állítják a szőlő- bor ágazatot világszerte. A fogyasztói preferenciák változásával együtt ezek a tényezők a termelési alapok újragondolásának szükségességére hívják fel a figyelmet. Előadásában bemutatta ezen ok- okozati összefüggéseket, áttekintette a nemesítési, növény-egészségügyi, szabályozási problémákat és kérdéseket.

Veres Gabriela, NÉBIH MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály osztályvezetője előadásában jelezte, hogy 2020. január 1-i vátozásokkal a törzsültetvény engedélyezés a Pest Megyei Kormányhivataltól a Nébihhez került. A fő koordinációs feladatokat a Nébih láttja el, míg megyei hatáskörben 5 régió végzi a feladatokat (Baranya, Békés, Jász-Nagykun- Szolnok, Hajdú, Vas).

A konferencia további részében a kutatói oldal szakmai előadásaira került sor. A szőlőszaporítás témakörén belül számos innovatív kutatás eredményeit hallhatta a közönség, úgy mint a precíziós gazdálkodás lehetőségei a szőlő szaporítóanyag termesztésben (Kun Ágnes), bemutatásra került egy innovatív szőlőoltvány-előállítási technológia (Szabó Péter), illetve egy új helybenoltási módszer, a Trio szemzés is (Knolmajerné Szigeti Gyöngyi). A szőlőalany nemesítés, fajtahasználat aktuális kérdései, eredményei is bemutatásra kerültek Kocsis László professzor előadásában, továbbá szó volt a debreceni szőlő alany-nemes tartamkísérletek eredményeiről is Rakonczás Nándor egyetemi adjunktus által. Nagy Zóra Annamária badacsonyi kutató a ligeti szőlő (Vitis sylvestris C.C. GMEL) rezisztencia nemesítésben történő felhasználási lehetőségeiről beszélt. Kovács Barnabás a Georgikon kutatója a művelési eljárások hatásait taglalta a szőlőültetvények talajegészségállapotának tükrében. A NAIK kutatói „a szomatikus embriogenezis, mint vírusmentesítési eszköz hatékonyságának vizsgálata érzékeny vírusdiagnosztikával” címmel tartották meg előadásukat.


Konferencia-kötet 

A konferencia vágatlan felvételei 

Sajtómegjelenések 

Időpont: 2021. január 12. (kedd) 10:00-15:00

Helyszín: online (Teams)

Online csatlakozás a konferenciáhozhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0e4f051b63e74d379869e3c01f50f02f%40thread.tacv2/1609942249420?context=%7b%22Tid%22%3a%224ae1b9d9-0d1b-4d0b-a03a-d412d708a99e%22%2c%22Oid%22%3a%2282970184-5980-410b-b1d5-46b39d016d08%22%7d

A bekapcsolódás lehetőségei:

Részvétel: ingyenes, de regisztrációhoz kötött (2021. január 11-ig)

Szervezők:

 • Szent István Egyetem Georgikon Kar, Kertészeti Tanszék

 • Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Szőlészeti és Borászati Intézet

 • Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztály
 • Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
 • Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége

Támogatók, partnerek:

 • Agrárminisztérium
 • Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
 • Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Nemzeti Tehetség Program
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A rendezvény célja: A rendezvény a szőlőszaporító alapanyag és a gyökeres szaporítóanyag termesztők, forgalmazók, kutatók és fejlesztők fóruma. Célja az ágazat korszerűsítése, a kiemelten magas biológiai értékű tesztelten vírusmentes szőlő szaporítóanyag előállítás fejlesztése. Bízunk benne, hogy a konferenciával elősegíthetjük az innovatív magyar szőlőtermesztést és a szőlő szaporítóanyag-előállítást is.

Programterv: (folyamatosan frissül)

10:00 Köszöntők

 • Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára
 • Molnár Ákos, Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége elnöke
 • Szabó Péter, Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány elnöke

10:20 Szekció I - A magyar szőlő szaporítóanyag-előállítás biológiai alapjai, helyzete és jövője

 • Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára: A HNT elkötelezettsége a biológiai alapok megújításában
 • Veres Gabriela, NÉBIH MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály, osztályvezetője: Szőlő szaporítóanyag termesztés és forgalmazás a Nébih szempontjából
 • Molnár Ákos, Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége, elnök: Biológiai alapok- alkalmazkodás a változó világhoz
 • Kovács Barnabás, Szent István Egyetem Georgikon Campus, tanársegéd: Művelési eljárások hatásai a szőlőültetvények talajegészségállapotára

11:30 Ebédszünet

12:30 Szekció II - A szőlő szaporítóanyag-előállítás technológiai fejlesztése, patogénmentesítés

 • Kun Ágnes1 – Fodor Krisztián1 – Bodor Péter 2 – Teszlák Péter3 – Márkus Mónika4 – Kocsis László5 (1 Szőlő szaporítóanyag termesztő, PhD, 2 Szent István Egyetem, Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tanszék, egyetemi docens, 3 Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, tudományos munkatárs, 4 Szőlő átoltás szakértő, Tokaj-Hegyalja, okleveles kertészmérnök, 5 Göcsej Gyümölcse Bt., szőlőtermesztő, MTA doktora): Precíziós gazdálkodás lehetőségei a szőlő szaporítóanyag termesztésben
 • Rakonczás Nándor, Debreceni Egyetem, MÉK, Kertészettudományi Intézet, egyetemi adjunktus: Szőlő alany-nemes tartamkísérlet létesítése
 • Szabó Péter - Kocsis László: Szent István Egyetem Georgikon Campus, tanársegéd: Innovatív szőlőoltvány-előállítási technológia
 • Knolmajerné Szigeti Gyöngyi, NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató állomás, kutatómérnök: Egy új helybenoltási módszer, a Trio szemzés
 • Nagy Zóra Annamária1-Győrffyné Jahnke Gizella2-Oláh Róbert3, 1 NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, tudományos munkatárs, 2 NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, tudományos tanácsadó, 3 NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, tudományos tanácsadó: A ligeti szőlő (Vitis sylvestris C.C. GMEL) rezisztencia nemesítésben történő felhasználási lehetőségei
 • Turcsán Mihály1 - Demián Emese2 - Varga Tünde2 - Czotter Nikoletta2 - Oláh Krisztina1 - Szegedi Ernő1 - Oláh Róbert1 - Várallyay Éva2, 1NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskeméti Kutatóállo-más, Kecskemét; 2 NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Gödöllő: A szomatikus embriogenezis, mint vírusmentesítési eszköz, hatékonyságának vizsgálata érzékeny vírusdiagnosztikával
 • Kocsis László, egyetemi tanár: Szőlőalany nemesítés, fajtahasználat

15:00 Konklúziók, a konferencia zárása

Amennyiben egyetért a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány céljaival, akkor kérjük, hogy támogassa az Alapítvány tevékenységét adományával! Ezt az OTP Banknál vezetett 11749039-25207479-00000000  számlaszámára utalt adományával teheti meg. Közlemény rovatba adományt szíveskedjenek megjeleníteni.

Regisztráció és további információ: tudomanyesinnovacio.com/szolokonferencia; alapitvany@tudomanyesinnovacio.com, +36304462391

Egyéb tudnivalók: a konferencia témájához kapcsolódóan ISBN-számmal ellátott konferenciakötet (absztraktkötet) készül. 

A konferencia facebook eseménye https://www.facebook.com/events/724941521564037?active_tab=about


Regisztráció (lezárult)

Szervezők, partnerek, támogatók 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-16-0007 kódszámú pályázati támogatásból valósul meg.