Rólunk

Az alapítvány célja

 • A magyar tudomány és innováció ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása.
 • A magyar szellemi örökség gazdagítása.
 • Hazai, határontúli és nemzetközi tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs együttműködések építése.
 • Nemzetközi tudományos és innovációs kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése.
 • A felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók oktatásának, szellemi fejlődésének támogatása.
 • A fiatal oktatók-kutatók tevékenységének és külföldi tapasztalatszerzésének támogatása.
 • Az oktatási módszerek színvonalának és digitalizációjának fejlesztése.
 • Hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése.
 • Részvétel hazai és európai uniós támogatási, pályázati és kutatási programokban.
 • Tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása;
 • Saját eszközeivel és céljainak megvalósításával a határon túl élő magyar ajkú tehetséges fiatal kutatóinak támogatásában is részt vállal, elősegítve ezzel is a magyarság szellemi közösségének erősítését és fejlődését.
Az alapítvány tevékenysége

 • Tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenység folytatása.
 • Oktatás, a tudományok művelése és fejlesztése, a tudományos könyvkiadás, a tudományos élet eredményeinek rendszeres értékelése, az eredmények terjesztésének és felhasználásának elősegítése, a tudományos ülések szervezése, pályázatok kiírása, pályadíjak odaítélése, a tudományszervezés a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása terén.
 • Elősegíti a tehetséggondozást, kreatív, a fiatalok innovatív tevékenységük kibontakoztatását, serkenti a tudomány fejlődését.
 • Tudományos és tudománynépszerűsítő konferenciákat, továbbképzéseket szervez.
 • A sikeres karrier tervezés és építés érdekében személyiségfejlesztő tréningek és egyéb a hallgatók fejlődését segítő programok szervezése.
 • Adományokat gyűjt.
 • Kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel.
 • Kutatási programokat dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és modernizáció területén.
 • Konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat.
 • Támogatja a tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását.
 • Támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön.
 • Támogatja a start-up vállalkozások vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét és tudásának elmélyítését.
 • Támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését.
 • Ösztönzi és támogatja az oktatási módszerek korszerűsítését, a digitalizációt és a mesterséges intelligenciát.
 • Törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését.
 • Díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos és/vagy innovációs teljesítményt nyújtó főként fiatalokat.
 • Részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban.
 • Gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
 • Az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez.
 • Kutatási programokat indít, kutatásokat támogat a tématerületen.
 • Kutatási ösztöndíjakat indít a témakörben hallgatóknak, PHD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak.
 • Nemzetközi workshopokat és konferenciákat szervez és támogat.

Tisztségviselők

Dr. Rózsa László

Alapító

Dr. Szabó Péter

Kuratóriumi elnök

Fitos Gábor

Kuratóriumi tag

Dr. Simon – Gáspár Brigitta

Kuratóriumi tag
Scroll to Top